Praktijk voor psychotherapie De Hilde Regio Assen, Leeuwarden en ZO-Friesland


                                                                          Roel Groenewoud

               Vrijgevestigd Psychotherapeut (BIG), Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)

                                                 1ste en 2de-lijnstherapie

                                    (korte en langerdurende psychotherapie)

                                              Specialistische en Basis GGZ

                                                

                                                        Praktijkadres:

                De Bult 8, 8426 SK te  Appelscha tel. 0516-520091 (tevens postadres)

Praktijk in afbouw in Leeuwarden


Contact: telefonisch elke werkdag middels nummer 0516-520091, bij geen gehoor svp inspreken, of middels e-mail r-groenewoud@hetnet.nl


Secretaresse: Mw. Y. de With, tel.nr. 06-51237354 of e-mail info@praktizijn.


Let op!

Vanaf 1 januari 2018 worden er geen nieuwe cliënten meer aangenomen in de dependance in Leeuwarden. Vanaf 1 februari 2018 worden er geen nieuwe cliënten meer aangenomen in de praktijk in Appelscha. Dit in verband met afbouw van de psychotherapie-praktijk.


                                    

De psychotherapiegesprekken worden vergoed vanuit het basispakket ziektekostenverzekering. Enkele ziektekostenverzekeraars hanteren tegenwoordig een vergoedingsplafond, waardoor het aantal behandelingen per therapeut wordt ingeperkt. Dit is een landelijke maatregel die onhandig is voor de zorgverlener (administratieve last) en klantonvriendelijk naar de klant, naar u dus, omdat u bij een aantal hulpverleners daardoor niet in behandeling zult worden genomen wanneer het jaarplafond is bereikt. 

Vermeld bij aanmelding bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, om complicaties te voorkomen. De maatschappijen die een plafond aanleggen, zoals hierboven bedoeld, zijn o.a.: VGZ, DSW, Stad Holland, Menzis, CZ, Ohra, Delta Lloyd.

Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage afgeschaft. Wel vindt eventueel een verrekening plaats met het verplicht (restant) eigen risico (€ 385 voor 2020). Mede afhankelijk dus van eerder in het jaar gemaakte ziektekosten.

Wat is de methode, de wijze van werken?

Breed behandelspectrum: bestreken wordt grotendeels het scala van problemen dat behandelbaar is binnen een ambulante (= niet interne) setting. Specifieke vragen hieromtrent kunt u vooraf telefonisch of per e-mail beantwoord krijgen. Drugs- en alcoholverslaving worden door mij doorgaans niet behandeld. Middelengebruik is een contra-indicatie voor (is slecht verenigbaar met) psychotherapie.

Doelgroepen: volwassenen individueel, ouderen, jongeren vanaf ongeveer 18 jaar, geen specifieke kinder- en jeugdproblematiek.

Tevens: begeleiding bij relatiebreuk, ouderbegeleiding,  begeleiding bij arbeidsproblematiek, coaching.

Specifieke relatietherapie wordt sinds 2013 niet meer vergoed uit het basispakket. Wel biedt een individuele behandeling beperkt de mogelijkheid om ook de partner bij de therapie te betrekken.

De frequentie van een beginnende psychotherapie is in de regel 1 keer per week. De duur van een behandeling varieert doorgaans tussen drie en acht maanden, kan dus ook korter of langer zijn.

Tussen aanmelding en eerste gesprek ligt momenteel gemiddeld 6 weken, mede afhankelijk van de locatie (Appelscha of Leeuwarden).

Aanmelding kan telefonisch op alle dagen (0516-520091, inspreken bij afwezigheid) of via e-mail: r-groenewoud@hetnet.nl. 


De praktijk in ZO-Friesland is gelegen in het buitengebied ten zuiden van Appelscha, tussen de Kloosterweg en Langedijke, en bereikbaar per eigen vervoer.  

In de dependance Leeuwarden worden vanaf 1 januari 2018 géén nieuwe cliënten meer aangenomen.

In vestiging Appelscha worden vanaf 1 februari 2018 géén nieuwe cliënten meer aangenomen.
Vervanging bij afwezigheid:

Dhr S. Postema, psychotherapeut te Leeuwarden.

tel: 058-8437809 of 06-13487750.


Een korte schets van de therapeut:

Man, psychologiestudie Universiteit van Amsterdam (1980), postdoctoraal o.m.

IMP-opleiding psychotherapie 1980/82.

Sindsdien werkzaam in crisisopvang en als psychotherapeut bij IMP, Riagg, GGZ en in eigen praktijk.Tot 1994 in Amsterdam en vervolgens in Appelscha, Assen en Leeuwarden.

Samenwerkingsverband met psychologenpraktijk SPEL in Leeuwarden.


Lidmaatschappen:

Ned.Ver.v.Gedragstherapie (1983)

Ned.Ver.v.Psychotherapie (1984)

Asp.lid Ned.Ver.v.Hypnose (1995)

Ned.Ver.Vrijgevestigde Psychotherapeuten.


BIG-registratienummers:  

Psychotherapeut : 59025775316

Gezondheidszorgpsycholoog : 39025775325


AGB-codes: 94002537 (individuele code),  94003280 (psychotherapie-code), 94002122(psycholoog-code)


KvKnr: 01154044LVVP gevisiteerd


 
                                  


           


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Make a free website with Yola