Beroepscode en klachtenprocedure


Beroepscode en klachtenprocedure

Als lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten onderschrijf ik, en houd ik mij aan, de aldaar geformuleerde richtlijnen met betrekking tot beroepsuitoefening en beroepsethiek.

Daarmee voeg ik mij ook in de door hen voorgestane procedure in geval er een klacht wordt ingediend betreffende mijn functioneren als hulpverlener / psychotherapeut.

De website van de LVVP is voor u toegankelijk via www.lvvp.info

Make a free website with Yola