Praktijk voor Psychotherapie De Hilde ; regio ZO-Friesland


                                                                        

                     DE WACHTTIJD VOOR BEHANDELING IS TIJDELIJK  MOMENTEEL 4 MAANDEN [maart 2024]

 2

                                                                                 Roel Groenewoud

               Vrijgevestigd Psychotherapeut (BIG), Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)

                                                 1ste en 2de-lijnstherapie

                                    (korte en langerdurende psychotherapie)

                                              Specialistische en Basis GGZ

                                                

                                                        Praktijkadres:

                De Bult 8, 8426 SK te Appelscha ; tel. 0516-520091 (tevens postadres)


Contact: telefonisch dagelijks op nummer 0516-520091, bij geen gehoor svp inspreken,

of middels e-mail r-groenewoud@hetnet.nl


Secretaresse: Mw. Y. de With, tel.nr. 06-51237354 of e-mail info@praktizijn.com  


----- Belangrijke mededeling -----

Lees voor verdere aanmelding eerst even onder het hoofdstukje 

"Psychotherapie voor wie"


Met alle Nederlandse zorgverzekeraars is een contract afgesloten, met uitzondering van Menzis [waaronder ook vallen HEMA en Anderzorg]. Mensen die bij Menzis c.s. verzekerd zijn zullen een deel van de nota zelf moeten betalen.     

De psychotherapiegesprekken worden, zonder uitzondering, vergoed vanuit uw basispakket ziektekostenverzekering, tenzij, op verzoek, anders. Enkele ziektekostenverzekeraars hanteren tegenwoordig een vergoedingsplafond, waardoor het aantal behandelingen per therapeut per jaar wordt ingeperkt. Dit is een landelijke maatregel die als gevolg kan hebben dat u bij een hulpverlener niet in behandeling zult worden genomen wanneer het jaarplafond voor deze hulpverlener bij uw maatschappij is bereikt. Voor al lopende behandelingen heeft dit geen financiële consequenties.

Vermeld bij aanmelding bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, om complicaties te voorkomen.

Er vindt [door de zorgverzekeraar] een verrekening plaats met het verplicht (restant) eigen risico (voor 2024 bedraagt het eigen risico 385, tenzij door u gekozen is voor een hoger eigen risico). Mede afhankelijk dus van eerder in het jaar gemaakte ziektekosten.

Wat is de methode, de wijze van werken?

Breed behandelspectrum: bestreken wordt grotendeels het scala van problemen dat behandelbaar is binnen een ambulante (= niet interne) setting. Specifieke vragen hieromtrent kunt u vooraf telefonisch of per e-mail beantwoord krijgen. Drugs- en alcoholverslaving worden door mij doorgaans niet behandeld. Middelengebruik is slecht verenigbaar met psychotherapie.

Doelgroepen: volwassenen individueel, ouderen, jongeren vanaf ongeveer 18 jaar.  Specifieke kinder- en jeugdproblematiek (tot 18 jaar) vallen qua vergoeding tegenwoordig onder de gemeente en worden door mij niet behandeld.

Tevens: begeleiding bij relatiebreuk, bij arbeidsproblematiek, ouderbegeleiding, coaching.

Specifieke relatietherapie wordt niet vergoed uit het basispakket.                                            Wel biedt een individuele behandeling beperkt de mogelijkheid om, onder vergoeding, ook de partner bij de therapie te betrekken. 

De frequentie van een beginnende psychotherapie is in de regel 1 keer per week. De duur van een behandeling varieert doorgaans tussen drie en acht maanden, kan dus ook korter of langer zijn.

Om de wachtlijst binnen de perken te houden worden er momenteel tijdelijk geen nieuwe cliënten aangenomen.  [Tenzij hierboven staat aangegeven dat instroom mogelijk is ; in dat geval is de wachttijd doorgaans rond 2 weken]. 

Aanmelding kan telefonisch op alle dagen (0516-520091, inspreken bij afwezigheid) of via e-mail: r-groenewoud@hetnet.nl. 

De praktijk in ZO-Friesland is gelegen in het buitengebied ten zuiden van Appelscha, tussen de Kloosterweg en Langedijke, bereikbaar per eigen vervoer.  

Er worden beperkt nieuwe cliënten aangenomen, wat als gevolg heeft periodieke sluitingen van de aanmeldingsmogelijkheid.  Indien 'gesloten', dan wordt dat duidelijk aangegeven bovenaan deze pagina.
Een korte schets van de therapeut:

Man, psychologiestudie Universiteit van Amsterdam (1979), postdoctoraal o.m.

IMP-opleiding psychotherapie 1980/82.

Sindsdien werkzaam in crisisopvang en als psychotherapeut bij IMP, Riagg, GGZ en in eigen praktijk.Tot 1994 in Amsterdam en vervolgens in Appelscha, Assen en Leeuwarden. Momenteel alleen nog praktijkhoudend in Appelscha.

Samenwerkingsverband met psychologenpraktijk SPEL in Leeuwarden.


Lidmaatschappen:

Ned.Ver.v.Gedragstherapie (1983)

Ned.Ver.v.Psychotherapie (1984)

Asp.lid Ned.Ver.voor Hypnose (1995)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)


BIG-registratienummers:  

Psychotherapeut : 59025775316

Gezondheidszorgpsycholoog : 39025775325


AGB-codes:


94002537 (individuele code) 


94003280 (psychotherapeut)


94002122 (GZ-psycholoog)


KvKnr: 01154044LVVP gevisiteerd tot 2019


 
                                  


           


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Make a free website with Yola