Hoe gaat de vergoeding?


Hoe gaat de vergoeding? Vergoeding via zorgverzekering, onvergoede zorg en vergoeding bij no-show.

Via de zorgverzekering:

Psychotherapie (is 2e lijn ofwel Specialistische GGZ) en psychologische hulp (1e lijn, ofwel Basis GGZ) worden volledig vergoed uit het basispakket ZKV.                                                     Er vindt wel verrekening plaats met uw eigen risico.                                                                Voor 2023 en voor 2024 bedraagt dit eigen risico 385 euro. Indien u uw eigen risico heeft verhoogd, geldt een hoger bedrag. 

Er is, bij “normaal gebruik'”, geen maximum gesteld aan het aantal gesprekken.

Op grond van de problematiek wordt door mij bepaald of er hulp onder de Basis GGZ of onder de Specialistische GGZ (psychotherapie) wordt verleend.

Het verdient aanbeveling de verwijzende (huis- of bedrijfs-) arts om een verwijzing voor Specialistische GGZ (psychotherapie) te vragen (dus niet voor uitsluitend    “de1e-lijnspsycholoog” ofwel Basis GGZ), opdat de therapeut kan beoordelen welke behandeling de voorkeur heeft.  Een verwijzing door een arts wordt door de ziektekostenverzekeraar als voorwaarde gesteld voor vergoeding.

Op deze verwijzing moet, verplicht, een (DSM-)diagnose staan. 

In de praktijk volstaat het wanneer de arts formuleert in de trant van 'er is een vermoeden van DSM-IV-problematiek' (symptomen voortvloeiend uit onderliggende problematiek).             Omdat de arts doorgaans niet geschoold is tot het stellen van dit soort diagnoses betreft het hier een niet-realistische eis, wat noopt tot omgaan met.

De gesprekken worden, meestal na afloop van de behandeling, door mij gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij.

De meeste ziektekostenverzekeraars zullen u, na declaratie, een overzicht sturen van de gespreksdata.

Zoals reeds vermeld vindt, door de ziektekostenverzekeraar, eventueel verrekening plaats met nog openstaand wettelijk jaarlijks eigen risico (voor 2023 is dit €385, idem in 2024) of met meer, indien u dit eigen risico op eigen keuze heeft verhoogd).

Onvergoede zorg:

Mocht u therapiegesprekken bij mij willen voeren aangaande thema's die niet (langer) vergoed worden door de zorgverzekeraar, dan bestaat de mogelijk tot zogeheten onvergoede zorg. M.a.w. u betaalt zelf voor de gesprekken. 

Voor gesprekken die specifiek onder de onvergoede zorg vallen, hanteer ik een tarief van €110 per gesprek (tijdsduur 45 minuten).

Vergoeding bij no-show:

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor uw afspraak, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk. Regel is dat afzeggingen, gedaan op de dag van afspraak zelf, worden gedeclareerd..


Heeft u voor aanvang van de therapie vragen m.b.t. de vergoeding van de gesprekken, dan kunt u die uiteraard aan mij stellen. Dit kan telefonisch of per e-mail.

 

 

 

 

 

 Make a free website with Yola